Aktualnosci

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. – 30.06.2021
O terminie składania dokumentów będziemy informować na tej stronie

W związku z aktualną sytuacją w naszym kraju, tj. stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mając na celu minimalizację zagrożeń spowodowanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że planowany nabór do projektu zostanie ogłoszony niezwłocznie po poprawieniu się sytuacji oraz możliwości bezpiecznego przeprowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu (w tym doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń i staży zawodowych).